Garanti Bilgileri

Garanti Bilgileri

Garanti Politikası

Longline, tüm Memory ve SSD ürünlerinin malzeme veya tasarım ile ilgili herhangi bir sorun içermediğini garanti eder. Normal kullanım kapsamında ürünün malzeme veya tasarım hatasına atfedilebilmesi için Longline tarafından herhangi bir işçilik kusurunun kanıtlanması durumunda, garanti, onarım hizmeti veya ürünün herhangi bir kısmı için eşdeğer ekipman ile değiştirme sağlayacaktır. Garanti kapsamındaki tamir edilen ya da değiştirilen parça(lar), Longline tarafından satıldıkları ve yeni ürünlerle aynı işlevlere sahip oldukları için işleme tabi tutulacaklardır (Değişimler, yenilenmiş ürün olabilir veya yenilenmiş malzemeler içerebilir).

Garanti Kapsamı

Garanti şartları sadece donanımın kendisini kapsamaktadır. Önceden yüklenmiş içerikler ve müşteriler tarafından saklanan içerikler (video, fotoğraf ve diğer veriler vb.) dahil olmak üzere, üründe bulunan yazılımlar garanti kapsamında değildir. Tüketiciler arızalı ürünlerini tamir için göndermeden önce bir yedekleme yapmalıdırlar. Ürün servise gönderildikten sonra içerisindeki veriler silinecektir.

Garanti Şartları

1- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar.

2- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Longline firma garantisi kapsamındadır.

3- Malın garanti süresi içerisinde arızalanma durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı ve imalatçısı, üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar.

Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, fax, e-posta, iadeli taahhütlü mektup ve benzeri yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

4- Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

5- Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın; -Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altıdan fazla arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanmamayı sürekli kılması,

-Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,

-Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamiri mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.

6-Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

7- Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne başvurabilir.

Longline

Yüksek teknolojiyle üretilen ürünlerle hızlı ve kaliteli hizmet.

İletişim İçin Tıklayın LONGLINESTORE.COM İÇİN TIKLAYIN
Menü